Wojska lądowe Sił Zbrojnych RP – cztery dywizje ogólnowojskowe

Według najnowszych planów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ujawnionych w br., polskie siły lądowe mają składać się z czterech dywizji ogólnowojskowych, w tym jednej pancernej i trzech zmechanizowanych, trzech samodzielnych brygad – brygady kawalerii powietrznej, brygady powietrznodesantowej i brygady lotnictwa wojsk lądowych – oraz jednostek wsparcia.

Jak będą wyglądały polskie siły lądowe, zwane czasem wojskami operacyjnymi, po 2020 roku?

Obecnie Wojska Lądowe składają się z:

• 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, 34. Brygadą Kawalerii Pancernej, 17. Brygadą Zmechanizowaną, 23. Pułkiem Artylerii i 4. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 12. Dywizji Zmechanizowanej z 2. Brygadą Zmechanizowaną, 7. Brygadą Obrony Wybrzeża, 12. Brygadą Zmechanizowaną, 5. Pułkiem Artylerii i 8. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 16. Dywizji Zmechanizowanej z 1. Brygadą Pancerną, 9. Brygadą Kawalerii Pancernej, 15. Brygadą Zmechanizowaną, 20. Brygadą Zmechanizowaną, 11. Pułkiem Artylerii i 15. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych,
• 6. Brygady Powietrznodesantowej,
• 21. Brygady Strzelców Podhalańskich,
• 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami w najbliższym czasie powstanie 18. Dywizja Zmechanizowana, w skład której wejdzie 1. Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich i nowa brygada zmechanizowana oraz oddziały wsparcia, w tym pułk artylerii i pułk przeciwlotniczy.

W ten sposób w struktury czterech dywizji wejdą wszystkie obecne tzw. ciężkie i średnie brygady ogólnowojskowe: cztery pancerne i siedem zmechanizowanych. Nowa brygada, która zostanie włączona w skład nowej dywizji podniesie liczbę średnich i ciężkich brygad ogólnowojskowych do dwunastu. Poza strukturami dywizji pozostaną brygada lotnictwa, brygada kawalerii powietrznej i brygada powietrznodesantowa.

Jakie będzie ukompletowanie tych związków taktycznych i oddziałów po sformowaniu wszystkich jednostek podległych 18. Dywizji Zmechanizowanej? W naszej ocenie następujące.

Wojska Lądowe Sił Zbrojnych RP po sformowaniu nowej dywizji ogólnowojskowej:

• 11. Dywizja Kawalerii Pancernej z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, 34. Brygadą Kawalerii Pancernej, 17. Brygadą Zmechanizowaną, 23. Pułkiem Artylerii i 4. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 12. Dywizja Zmechanizowana z z 2. Brygadą Zmechanizowaną, 7. Brygadą Obrony Wybrzeża, 12. Brygadą Zmechanizowaną, 5. Pułkiem Artylerii i 8. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 16. Dywizja Zmechanizowana z 9. Brygadą Kawalerii Pancernej, 15. Brygadą Zmechanizowaną, 20. Brygadą Zmechanizowaną, 11. Pułkiem Artylerii i 15. Pułkiem Przeciwlotniczym,
• 18. Dywizja Zmechanizowana z 1. Brygadą Pancerną, nową brygadą zmechanizowaną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, nowym pułkiem Artylerii i nowym pułkiem Przeciwlotniczym,
• 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych,
• 6. Brygada Powietrznodesantowa,
• 25. Brygada Kawalerii Powietrznej.

Ponadto oddziały rozpoznawcze (pułki rozpoznawcze), inżynieryjne (pułki saperów) i obrony przed bronią masowego rażenia (pułki chemiczne) mogą wejść w skład nowotworzonych dywizji lub pozostaną na szczeblu dowództwa generalnego (dowództwa sił lądowych) Sił Zbrojnych RP.

 

W praktyce zatem powstanie nowej dywizji nie zwiększy istotnie możliwości bojowych polskich sił lądowych, ponieważ faktycznie zostaną sformowane z dużą dozą prawdopodobieństwa jedynie batalion czołgów, batalion zmechanizowany oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, np. jeden z dwóch nowych dywizjonów artylerii z haubicami Krab, których dostawy przewidziane są w latach 2020-2022. Pozostałe zasadnicze oddziały 18. Dywizji Zmechanizowanej zostaną przeniesione w całości z podporządkowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP (21. Brygada Strzelców Podhalańskich), 16. Dywizji Zmechanizowanej (1. Brygada Pancerna) lub wydzielone z istniejących oddziałów wsparcia i zabezpieczenia.

Opracowanie:
Triple Sea Foundation Experts

MENU

-> POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

-> ANALIZY TSFE

-> OPINIE TSFE

-> TO CO WAŻNE

-> KONFERENCJE I WYDARZENIA

-> O NAS

-> TSFE NA FACEBOOK

-> TSFE NA TWITTER

-> POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Dodaj komentarz